Перейти к содержимому

Пенсия по утрати годувальника

В Україні змінили порядок нарахування допомоги дітям при втраті годувальника

В Україні внесено зміни до порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд.

З метою посилення соціального захисту дітей, які втратили годувальника, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника» від 07.02.2017 р. № 1836-VIII.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 611 врегульовано питання призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію.

Зазначеними змінами передбачено, що в разі смерті годувальника його діти зможуть отримувати державну соціальну допомогу незалежно від страхового стажу, набутого померлим на дату смерті. Таку допомогу призначають у разі відсутності права на отримання пенсії по втраті годувальника.

Допомога дитині померлого годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника.

Державна соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається до досягнення дитиною 18 років.

Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, у професійно-технічних і вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-сиротам – до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Розмір державної соціальної допомоги встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: на одну дитину померлого годувальника – 100 відсотків, на двох дітей – 120 відсотків, на трьох і більше дітей – 150 відсотків.

Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:
- заява за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики.

Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);
- копія довідки про реєстрацію місця проживання;
довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання особи, зокрема органом місцевого самоврядування (у разі потреби);
- копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;
- копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
- копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;
- довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби);
- рахунок в установі уповноваженого банку.
Для призначення соціальної допомоги заява подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Якщо інвалід з дитинства або дитина – інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника (державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про держану соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам») і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», ці виплати призначаються одночасно.

Державна соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається органами праці та соціального захисту населення.

Пенсія по втраті годувальника

Другий рік поспіль триває співпраця Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області з обласним радіо філії ПАТ НСТУ «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія», результатом чого є регулярний вихід радіопередач за участі юристів місцевих центрів та бюро правової допомоги.

Радіоконсультації, ознайомлення із законодавчими новелами, інформування про запроваджені урядом реформи, правопросвітницька робота з різними цільовими аудиторіями - ось не повний перелік видів діяльності фахівців системи БПД у 2018-му – Році реалізації національного проекту «Я МАЮ ПРАВО!».

У житті, на жаль, мають місце трагічні моменти, як то втрата годувальника. Тоді виникає необхідність у призначенні соціальної допомоги. Хто має право на пенсію в разі втрати годувальника, за яких умов вона призначається та як виплачується дітям, які перебувають на повному державному утриманні, розказала в програмі «Ранковий дайджест» заступник начальника Скадовського бюро правової допомоги Інна Шара та відповіла на запитання ведучої Юлії Шейко.

Прослухати програму за участі Інни Шара можна тут

або перейти далі по тексту.

Хто має право на пенсію по втраті годувальника

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за законом, які перебували на їх утриманні.

Умови, за яких призначається пенсія у зв'язку із втратою годувальника

 • настання смерті застрахованої особи, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням, у тому числі в разі визнання її безвісно відсутньою чи офіційно оголошеною померлою;
 • наявність на утриманні застрахованої особи непрацездатних членів сім'ї;
 • наявність у годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності.

Особи, які відносяться до непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника

чоловік (дружина), батько, мати

 • якщо вони є інвалідами
 • досягли пенсійного віку (для чоловіків 60 років, для жінок в залежності від дати народження відповідно до статті 26 Закону)

діти померлого годувальника (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника),

якщо їм не виповнилося 18 років

якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років

Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах:

у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим.

до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років

за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців

до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника

якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років (незалежно від віку і працездатності)

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться особи, якщо вони:

 • були на повному утриманні померлого годувальника;
 • одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Факт перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування, підтверджується на підставі документів: довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання разом з годувальником за однією адресою.

Незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника, право на пенсію по втраті годувальника мають:

 • рідні діти годувальника;
 • усиновлені діти;
 • пасинок і падчерка (за умови, що вони не одержували аліментів від батьків).

Особи, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника та на інший вид пенсії, мають право:

 • обрати найбільш вигідний варіант;
 • за бажанням, у будь-який час перейти з виду на вид.

Особливості виплати пенсій у зв'язку із втратою годувальника

Розмір пенсії по втраті годувальника залежить від:

 • розміру пенсії за віком, з якої обчислюють розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника;
 • кількості утриманців.

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, призначають одну спільну пенсію згідно зі ст. 39 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяють його частку, яку виплачують окремо (виділення частки пенсії провадять із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії).

Пенсії у зв'язку із втратою годувальника обчислюються у відсотках до розміру пенсії за віком померлого годувальника, яку міг би він отримувати за життя, якби дожив до пенсійного віку, і яка обчислюється за правилами, встановленими Законом.

Розміри пенсій у зв’язку із втратою годувальника

Розмір пенсії у % до розміру пенсії за віком

на одного непрацездатного члена сім’ї

на двох та більше непрацездатних членів сім’ї

Пенсію призначають в розмірах, визначених частиною першою статті 37, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

У разі, якщо розмір пенсійної виплати у зв'язку із втратою годувальника (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, сум індексації, цільової грошової допомоги, інших доплат, крім пенсії за особливі заслуги) не досягає визначених розмірів, до пенсій надають щомісячну державну адресну допомогу.

Мінімальні розміри пенсій у зв'язку із втратою годувальника

Відсоток до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

на одного непрацездатного

на трьох і більше

У разі, якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід одночасно отримує:

щомісячна державна адресна допомога надається і до державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, і до пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Строки, з яких призначається пенсія у зв’язку із втратою годувальника

з дня, наступного за днем смерті годувальника

звернення за призначенням пенсії має надійти не пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника

Читайте так же:  Моральная компенсация за клевету

з дня звернення за пенсією

звернення за призначенням пенсії надійшло пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника

Строки, на які призначається пенсія у зв’язку із втратою годувальника

протягом якого член сім’ї померлого годувальника є непрацездатним

членам сім’ї, що досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону

Увага! Одержувачам пенсій у зв'язку із втратою годувальника, яким виповнилося 18 років та які навчаються, на початку кожного навчального року необхідно поновлювати довідки про навчання в закладі.

Змінюють розмір пенсії або припиняють її виплату членам сім’ї з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.

Виділення частки пенсії у зв’язку із втратою годувальника

Незалежно від кількості членів сім'ї, їм призначається одна спільна пенсія і розподіляється між ними рівними частками.

На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується йому окремо.

Виплата пенсій у зв’язку із втратою годувальника дітям, які перебувають на повному державному утриманні

Дітям, які одержують пенсії у зв’язку із втратою годувальника та перебувають на повному державному утриманні, 50% пенсії перераховується на їхні особисті рахунки в установах банків (дітям-сиротам – 100 %). Інша частина пенсії за заявою опікуна (піклувальника) перераховується на рахунок установи (закладу), де дитина перебуває на повному державному утриманні (стаття 48 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Крім висвітлення ключової теми, Інна Шара розказала про Скадовське бюро правової допомоги, яке є структурним підрозділом Голопристанського місцевого центру з надання БВПД. Та закликала слухачів обласного радіо звертатись за правовими консультаціями та роз'ясненнями до Скадовського бюро правової допомоги: «Звернувшись до бюро, громадяни мають можливість отримати правові консультації з будь-яких питань - документи в цьому випадку надавати не потрібно. Також в бюро можна отримати допомогу в складанні документів процесуального характеру та скористатись послугами адвоката абсолютно безкоштовно - роботу адвоката оплачує держава».

Відділ комунікацій Регіонального центру
з надання БВПД у Херсонській області

Пенсія по втраті годувальника

На жаль, бувають ситуації, коли з життя йде голова сім'ї і годувальник. Щоб його родина не залишилася без засобів до існування, держава платить непрацездатним членам його сім’ї пенсію по втраті годувальника. Розглянемо на прикладах умови призначення та виплати зазначеного виду пенсії.

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності у годувальника відповідного страхового стажу на день його смерті.

Н епрацездатними членами сім’ї вважаються:

· чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону;

· чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років;

· діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

· д іти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років .

· д іти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Починаючи з 01 липня 2013 року , зазначена пенсія виплачується дітям, які навчаються, і в період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим , чого раніше не було. Правда, є умова даний період не повинен перевищувати чотирьох місяців . Окрім того, отримувач пенсії має підтвердити довідками навчальних закладів те, що він дійсно здобуває освіту за денною формою навчання .

Наприклад. Дитина, яка отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника, 15 червня 2013 року завершила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», у зв’язку з чим виплату пенсії їй було припинено з 01 липня 2013 року.

10 вересня 2013 року вона надає до органу Пенсійного фонду довідку про те, що з 01 вересня 2013 року продовжила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

Виплату пенсії їй буде подовжено, починаючи з 01 липня 2013 року.

Слід зазначити , що о держувачам пенсій у зв'язку з втратою годувальника, яким виповнилося 18 років та які навчаються, на початку кожного навчального року необхідно поновлювати довідки про навчання в закладі.

Пенсія залежить від кількості утриманців . За статтею 39 Закону на всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначають одну спільну пенсію. На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяють його частку, яку виплачують окремо.Виділення частки пенсії провадять із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.

Наприклад. У першому шлюбі у гр. Л. є одна дитина, чоловік помер і вона отримує пенсію по втраті годувальника на цю дитину. Від другого шлюбу також є одна дитина, другий чоловік трагічно загинув. Як буде призначатись пенсія по втраті годувальника на другу дитину?

За наявності необхідного страховго стажу у померлого годувальника буде призначена пенсія на другу дитину. Проте, за умови, якщо гр. Л. (дружина померлого годувальника), на момент звернення за такою пенсією, не працю є і зайнят а доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років , вона матиме право на виділення долі із цієї пенсії.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається: на одного непрацездатного члена сім’ї - в розмірі 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками; дітям - сиротам пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» у разі, якщо розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій та ін.) не досягає:

· на одного непрацездатного члена сім’ї 100 %,

· на трьох і більше – 150 %

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, надають щомісячну державну адресну допомогу до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника є непрацездатним, а членам сім’ї, що досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, – довічно.

Змінюють розмір пенсії або припиняють її виплату членам сім’ї з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.

Пенсію по втраті годувальника призначають з дня, наступного за днем смерті годувальника. Однак тут є обов’язкова умова: звернення за призначенням пенсії має надійти не пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника. У цьому випадку пенсію призначать з дня смерті. Якщо ж зазначений термін пропустити - виплати призначать з дня звернення за пенсією.

Розглянемо ще один приклад. У сім’ї померла мати. Гр. В. (чоловік помелої) оформив пенсію по втраті годувальника на неповнолітню дочку. Проте, на даний час дитина проживає з бабусею, а у батько з’явилась нова сім’я, з якою він і проживає. Чи є підстави для припинення виплати пенсії, оскільки дитина проживає з бабусею, яка і здійснює за нею догляд, а у батька інша сім’я?

Пенсія по втраті годувальника на неповнолітню дитину призначається незалежно від того, чи знаходилась вона на утриманні годувальника чи ні. При призначенні пенсії батьком був наданий весь пакет документів згідно чинного законодавства. Оскільки, батько не позбавлений батьківських прав і є законним опікуном над дитиною, підстав для припинення виплати пенсії немає.

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Хто і в якому розмірі має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, як нараховується і до скількох років вона виплачується з'ясовував Prostopravo.com.ua.

Кредит готівкою

Кредит під 0%

Кредит на карту

Кредитну карту

Кредит під заставу

Короткий зміст і посилання по темі

Ще одним видом пенсій, які виплачуються в солідарній системі пенсійного страхування є пенсія у зв'язку з втратою годувальника.Метою цих виплат є хоча б часткова компенсація членам родини померлого, які перебували на його утриманні, того доходу, який вони втрачають в зв'язку з його смертю.

Умови призначення пенсії по втраті годувальника

Для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника необхідно дотримання 3 умов:

 1. Непрацездатність члена сім'ї.
 2. Перебування члена сім'ї на утриманні годувальника.
 3. Наявність необхідного страхового стажу годувальника.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується непрацездатним членам сім’ї померлого, які перебували на його утриманні, якщо на момент смерті у нього був необхідний страховий стаж:

 • до досягнення 23 років включно - 1 рік;
 • від 24 до 26 років - 2 роки;
 • від 27 до 28 років - 3 роки;
 • від 29 років до 31 року - 4 роки;
 • від 32 до 33 років - 5 років;
 • від 34 до 35 років - 6 років;
 • від 36 до 37 років - 7 років;
 • від 38 до 39 років - 8 років;
 • від 40 до 42 років - 9 років;
 • від 43 до 45 років - 10 років;
 • від 46 до 48 років - 11 років;
 • від 49 років до 51 року - 12 років;
 • від 52 до 55 років - 13 років;
 • від 56 до 59 років - 14 років.

У разі смерті пенсіонера в період проходження строкової військової служби, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, отриманих під час участі в масових акціях громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року 21 лютого 2014 за євроінтеграцію і проти режиму Януковича (революції Гідності) пенсія виплачується незалежно від тривалості страхового стажу.

Дітям пенсія призначається незалежно від того, чи перебували вони на утриманні годувальника.Батьки і дружини, які не перебували на утриманні годувальника, мають право на пенсію, якщо після його смерті втратили джерело існування.

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

 • подружжя, батьки, якщо вони являються інвалідами або досягли пенсійного віку;
 • діти (в тому числі, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), що не досягли 18 років, або старше 18 років, якщо вони являються інвалідами;
 • діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення 23 років, а діти-сироти - до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони;
 • чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, брат або сестра, дід, баба, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення 8 років.
Читайте так же:  Льготы при установки телефона

Член сім’ї вважається таким, який знаходився на утриманні годувальника, якщо він перебував на повному утриманні годувальника чи отримував від нього допомогу, яка була постійним і основним джерелом для існування.

Члени сім'ї, для яких допомога годувальника була основним джерелом для існування, але при цьому вони самі отримують пенсію, мають право за своїм бажанням перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Усиновлені діти мають право на пенсію нарівні з рідними.Також право на пенсію мають пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків.Неповнолітні діти зберігають за собою право на пенсію і в разі їх усиновлення.

Непрацездатні члени сім'ї особи, зниклого безвісти в порядку, передбаченому Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих без вести", які були на його утриманні, незалежно від тривалості страхового стажу годувальника, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо інше не передбачено Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих без вести».

Розмір і терміни виплати пенсії

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї. На двох і більше непрацездатних членів сім’ї пенсія призначається в розмірі 100% пенсії за віком померлого годувальника.

Дітям-сиротам пенсія призначається в тому ж розмірі, виходячи з розміру пенсії кожному з батьків.

Розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П - розмір пенсії, у гривнях;

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск: К), де

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.Тимчасово, з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 і 2017 роки;

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + . + Кзn)

К - страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою:

Кз - коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), а в разі одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь.

Коефіцієнт страхового стажу, який застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою:

Кс = (См * Вс) / (100% * 12), де:

Кс - коефіцієнт страхового стажу;

См - сума місяців страхового стажу;

Вс - величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).За період участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1%.

На всіх членів сім’ї призначається одна спільна пенсія.На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії йому може бути виділена його частка, яка виплачується окремо.

Пенсія виплачується весь період, протягом якого член семи вважається непрацездатним, а членам сім'ї, які досягли пенсійного віку, - довічно.

Документи для оформлення пенсії по втраті годувальника

Для призначення пенсії по втраті годувальника подаються такі документи померлого годувальника:

1) документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637. За період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, структурний підрозділ, відповідальний за ведення персоніфікованого обліку, надає структурному підрозділу, відповідальному за призначення пенсії, довідку з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2) для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера може подаватися довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року зі вказівкою в ній назв первинних документів, на підставі яких вона видана, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинними документами.

У разі якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 становить менше 60 місяців, подається довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

Також надаються такі документи:

1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, і померлого годувальника (подається в разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, має такі документи) ;

2) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

3) довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що підтверджують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником (при наявності);

4) свідоцтво органу РАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

5) документи про вік померлого годувальника сім'ї при відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення її померлою;

6) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особа навчається за денною формою навчання;

7) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дід, бабуся, брат або сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення ним (ними) 8 років;

8) документи про місце проживання (реєстрації);

9) документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

10) експертний висновок щодо встановлення причинного зв'язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, і звернулися за призначенням пенсії у зв'язку з втратою годувальника).

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності.

До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника сім'ї військовослужбовця строкової служби додається документ, отриманий від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншого військового установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим.Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво РАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов'язана з проходженням військової служби.

11) документи про страховий стаж особи, якій призначається пенсія.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

Кому призначається пенсія:

 • непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії за III групою інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, інвалідність яких настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу;
 • дітям — незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника;
 • батькам і чоловіку (дружині) померлого , які не були на його утриманні, якщо втратили джерело засобів до існування.

Хто вважається непрацездатним членом сім’ї :

— чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“;

— діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

— діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

— чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

— усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми;

— пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків;

— неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення

Які члени сім’ї вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника:

Читайте так же:  Залог части здания

— були на повному утриманні померлого годувальника;

— одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування;

— члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Чи поширюється положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ що стосуються сім’ї померлого, на сім’ю особи, визнаної безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку?

Так, положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ що стосуються сім’ї померлого, відповідно поширюються і на сім’ю особи, визнаної безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку.

Чи можна звертатись за отриманням пенсії по втраті годувальника, якщо дитині виповнилось 23 роки, але вона є студенткою денної форми навчання у вищому навчальному закладі та втратила годувальника?

Ні, не можна. Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), — мають право на отримання пенсії по втраті годувальника до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Чи зможе дитина, яка не досягла 23-річного віку та навчається у ВНЗ отримувати пенсію по втраті годувальника, якщо влаштується офіційно на роботу?

Так, зможе. Пенсія по втраті годувальника виплачується дітям до досягнення ними 23 років незалежно від факту роботи. Одночасно повідомляємо, що відповідно до чинного законодавства громадянин, який отримує пенсію зобов’язаний своєчасно повідомляти органи, що призначають та виплачують пенсію про прийняття на роботу, звільнення з роботи та інші обставини, що можуть вплинути на його пенсійне забезпечення.

Необхідний мінімум страхового стажу годувальника, на день його смерті, для призначення членам його сім’ї пенсії у зв’язку із втратою годувальника:

В разі смерті пенсіонера або особи, що проходила строкову військову службу, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від тривалості страхового стажу

Строки призначення пенсії по втраті годувальника :

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Період, на якій призначається пенсія

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку — довічно.

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім’ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.

Куди звертатися за призначенням пенсії по втраті годувальника:

До управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, а також у місті та районі за місцем проживання (реєстрації).

Перелік документів необхідних для отримання допомоги:

Для отримання пенсії необхідно звернутися с заявою до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації особи яка має право на пенсію.

Призначення пенсії по втраті годувальника надається на підставі заяви (Зразок заяви про призначення / перерахування пенсії ) та доданих документів померлого годувальника:

 1. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, якій призначається пенсія, місце її проживання та вік;
 2. Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера як заявнику, так і померлому годувальнику;
 3. Довідка про склад сім’ї померлого годувальника та документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим годувальником;
 4. Свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;
 5. Документи про вік померлого годувальника сім’ї (якщо вік не зазначено в свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім);
 6. Документи, що підтверджують стаж померлого годувальника;
 7. Довідка про заробіток померлого годувальника:

— для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 (за даними відділу персоніфікованого обліку);

Заробітна плата за період роботи до 01.07.2000 буде враховуватися під час обчислення пенсії за таких умов:

— за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право діятиме лише в період до 01.01.2016;

— у разі, якщо страховий стаж починаючи з 01.07.2000 становить менше 60 місяців.

 1. Документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування. (за документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймають довідки житлово — експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування про перебування на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від нього допомоги, що була постійним і основним джерелом засобів до існування, або про спільне проживання з годувальником на час його смерті. Якщо такі документи неможливо надати, факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюють у судовому порядку);
 2. Довідки навчальних закладів про навчання дітей за денною формою навчання;
 3. Довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника (якщо вони не працюють) зайняті доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років;
 4. Експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

12.Рішення органів опіки про призначення опікуна за неохідністю;

 1. Документи, які засвідчують особливий статус особи померлого або яка має намір отримувати пенсію;
 2. Документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем проживання на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

До документів, які засвідчують особливий статус особи належать висновок МСЕК щодо причинного зв’язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), або захворюванням, пов’язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку.

Одержувачам пенсій у зв’язку з втратою годувальника, яким виповнилося 18 років та які навчаються, на початку кожного навчального року необхідно поновлювати довідки про навчання у закладі. У разі дострокового відрахування з навчального закладу, необхідно терміново повідомити органи Пенсійного фонду.

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво РАГС про смерть годувальника, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.

Заява про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей осіб, які на час смерті перебували в трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, подається до управління Пенсійного фонду у районах, містах і районах у містах через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації. Подача заяви заявником особисто або через представника, здійснюється на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації) або законним представником за місцем проживання (реєстрації) заявника.

Заява про призначення пенсії громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника, або надсилається поштою до органів, що призначають пенсію, визначених постановою правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року

У разі якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їхнього проживання (реєстрації). До заяви опікуна (піклувальника) додається копія рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна (піклувальника) або відповідне рішення суду.

Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і копіях, посвідчених нотаріально або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.

Звернення члена сім’ї із заявою про призначення або виділення йому частки пенсії, коли основний одержувач пенсії у зв’язку з втратою годувальника проживає в іншому населеному пункті (районі, місті), орган, що призначає пенсію, за місцем проживання такого члена сім’ї, одержавши відповідну заяву, направляє повідомлення до органу, що призначає пенсію, всім членам сім’ї або в якому зберігається пенсійна справа цієї сім’ї. До повідомлення додаються заява й документи, що засвідчують право на одержання пенсії члена сім’ї, який звернувся за часткою пенсії.

Заява про призначення пенсії засудженим до позбавлення волі подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію за місцезнаходженням виправного закладу.

Якщо звернення за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника члена сім’ї, який проживає окремо, надійшло після винесення рішення про призначення пенсії решті членам сім’ї, то приймається нове рішення про призначення пенсії на всіх членів сім’ї та, у разі необхідності, здійснюється виділення частки пенсії члену сім’ї, який проживає окремо (з місяця, наступного за місяцем звернення).

Документи зазначеного члена сім’ї, що надійшли пізніше, додаються до пенсійної справи, а копія рішення про виділення частки пенсії надсилається органу, що призначає пенсію, за місцем його проживання (реєстрації) для оформлення на одержувача частки пенсії самостійної пенсійної справи.

У разі перерахунку пенсії копія відповідного рішення направляється до органу, який провадить виплату частки цієї пенсії. При припиненні виплати частки пенсії документи надсилаються до органу, у якому виплата пенсії триває.

Розмір пенсії:

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. що розподіляється між ними рівними частками. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається: